Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αναλογική μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ’ τάξη του συνόλου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης, μέχρι την ημερομηνία που ανεστάλη καθολικά η λειτουργία των σχολείων.

Η Υπουργική Απόφαση για τα ΓΕΛ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
https://www.minedu.gov.gr/news/44623-09-04-2020-anaprosarmogi-eksetasteas-ylis-panelladikon-eksetaseon-2020
Εδώ:  Η Υπουργική Απόφαση για τα ΓΕΛ σε μορφή pdf
και ΕΔΩ

Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020