Δράση «Ζωντανεύουμε τη σχολική Βιβλιοθήκη»

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, στις 14:10 υποδεχτήκαμε στη σχολική βιβλιοθήκη τον Βασίλη Παπαθεοδώρου. Με αφορμή το βιβλίο του «Στη διαπασών» συζητήσαμε μαζί του, για ποικίλα θέματα που σχετίζονται με τα βιβλία και τους συγγραφείς. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι οποίες συμμετείχαν στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του σχολείου, βρήκαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις δικές τους ανησυχίες, τον τρόπο που γράφουν και να ζητήσουν από τον καλεσμένο μας να αποκαλύψει τις δικές του τεχνικές.