Εξεταστέα ύλη

Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη των γραπτά εξεταζόμενων μαθημάτων της Α, της Β΄και της Γ΄ Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ανά μάθημα την ύλη επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Επισημαίνεται ότι το άρθρο θα ενημερώνεται έως ότου αναρτηθεί η ύλη του συνόλου των μαθημάτων.

Τάξη Α

Άλγεβρα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα και  Νεοελληνική Λογοτεχνία

Γεωμετρία

Ιστορία

Πολιτική Παιδεία

Φυσική

Χημεία

Τάξη Β

Άλγεβρα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Βιολογία

Ιστορία

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία

Φυσική Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Τάξη Γ΄

Βιολογία

Ιστορία

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Νεοελληνική Γλώσσα