Την  Πέμπτη 21-02-2019, ομάδα μαθητών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ – ΚΑ2, με τίτλο «Refugees Welcome-When Numbers become Faces» (κωδικός αριθμός 2017-1-DE03-KA219-035539_3), συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς Ελένη Γεωργίου (ΠΕ02) και Δημήτρη Μαυρέα (ΠΕ02), πραγματοποίησαν κοινή δράση με τους μαθητές του τμήματος Α1 της Ευαγγελικής Σχολής και την εκπαιδευτικό Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών. Η δράση (εργαστήριο σωματοποιημένης μάθησης), που είχε στόχο τη διάδοση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ERASMUS+, οργανώθηκε σε διακειμενικό πλαίσιο και συνδέθηκε με το κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της αγγλικής γλώσσας “Refugees’ Dreamland”.

 

Common European Activity with Model High School “Evangeliki School of Smyrna”

On Thursday 21-02-2019, a group of students from the 2nd Experimental Lyceum of Athens who participate in the ERASMUS+-KA2 project entitled “Refugees Welcome-When Numbers become Faces” (code number 2017-1-DE03-KA219-035539_3), accompanied by their teachers Eleni Georgiou and Dimitris Mavreas, realised a common activity with the students of A1 class of Model High School “Evangeliki School of Smyrna” and Eirini Arnaouti, within the framework of the subject of English. The activity (embodied learning) aimed at disseminating in an intertextual manner the knowledge acquired during this ERASMUS+ project and is relevant to the National Curriculum for the English Language, as it was connected with the school book unit “Refugees’ Dreamland”.

Δείτε επίσης τις σχετικές αναρτήσεις της Ευαγγελικής Σχολής:

Ελληνικά: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=4788

Αγγλικά: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=21

Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης