Ανακοινώνεται ότι έχει υπογραφεί από τους συμβαλλομένους – ταξιδιωτικό γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ και 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών – η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη και ο αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης του ταξιδιωτικού γραφείου είναι 1159266.

______________

Εκδρομή Γ΄ Λυκείου: υπογραφή σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού