Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις

Σας γνωστοποιούμε την Εγκύκλιο και το Υπόδειγμα για την Αίτηση-Δήλωση των ΓΕΛ καθώς και την Εγκύκλιο για υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αρχίζει από τις  16-3-2018 και λήγει στις 29-3-2018.

Σχετικά:

Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος για την Αίτηση-Δήλωση των ΓΕΛ

Υπόδειγμα

Εγκύκλιος υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες.

______________