Οδηγίες ΔΕΠΠΣ σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Πειραματικά Λύκεια.

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμενα έγγραφα.

ATT00016

ATT00019

Οδηγίες ΔΕΠΠΣ σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Πειραματικά Λύκεια