Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στο σχολείο για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς γίνεται από Έλενας Βενιζέλου καθόλο το ωράριο λειτουργίας, δηλ. από 8.00 έως 14.15.
Τηλέφωνα ανάγκης:210-6436784, 210-6442204.

Ενημέρωση για την είσοδο στο σχολείο