Οι μαθητές του σχολείου μας Βαρβαρίγγος Ιωάννης, Λυκούδης Ανδρόνικος, Σιάννου Έλσα και Σπηλιόπουλος Διονύσης συμμετείχαν με εισήγηση στην διημερίδα Αστρονομίας που διοργάνωσαν το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στις 9 και 10 Μαΐου 2014. Θέμα της εισήγησής τους ήταν το Παράδοξο του Olbers.
Υπεύθυνος Καθηγητής, Αλέξανδρος Κατέρης, Φυσικός.
Δείτε: Περιλήψεις εισηγήσεων.

IMG_0800

Συμμετοχή μαθητών μας στη διημερίδα Αστρονομίας – 9-10 Μαΐου 2014