Λακασάς Απόστολος, «Δάσκαλοι του άριστα», Κ(Καθημερινή), τεύχος 536, 8 Σεπτεμβρίου 2013, σ. 44-48, Συνέντευξη του καθηγητή του σχολείου μας Ιωάννη Τυρλή, μαθηματικού, στις σελίδες 44-45.

tirlis1a

Διαβάστε το κείμενο επιλέγοντας την εικόνα.

Συνέντευξη του καθηγητή του σχολείου μας Ιωάννη Τυρλή, μαθηματικού