Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε το πρόγραμμα και τον κανονισμό για την τετραήμερη εκδρομή της Γ τάξης στα Ιωάννινα.

Τετραήμερη εκδρομή Γ τάξης στα Ιωάννινα. Πρόγραμμα και κανονισμός