Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 7950/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: https://drive.google.com/file/d/1eMGIq6rfhxKBg3v7aYW5UZUm-L_PV-gj/view?usp=share_link

Προκήρυξη: https://drive.google.com/file/d/1skwv3mSEqugEQwb0tEir–OZQvZbpgWR/view?usp=share_link

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.