Ανακοινώνεται ότι με την απόφαση 2/01-09-2022 του ΕΠΕΣ του σχολείου προκηρύσσονται οι παρακάτω κενές θέσεις στις τρεις τάξεις του Λυκείου, οι οποίες θα καλυφθούν με εξετάσεις, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων:

  1. Α’ Λυκείου: 10 θέσεις
  2. Β’ Λυκείου: 2 θέσεις
  3. Γ’ Λυκείου: 12 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του σχολείου (mail@2lyk-peir-athin.att.sch.gr) από την Πέμπτη 01-09-2022 στις 17:00 έως και την Τρίτη 06-09-2022 στις 17:00 με θέμα «Αίτηση για εισαγωγή στην …. Λυκείου». Η εν λόγω αίτηση θα συμπληρωθεί σε έντυπο αίτησης, θα υπογραφεί από τον κηδεμόνα και θα επισυναφθεί στο μήνυμα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 07-09-2022 στις 09:00.

Προκήρυξη κενών θέσεων