Δελτίο τύπου για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.