Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στη Βιβλιοθήκη του σχολείου, μετά τη λήξη των μαθημάτων, οι συντροφιές των Ομίλων Λογοτεχνίας και Κινηματογράφου, σε μια από κοινού διοργάνωση, συνάντησαν τον σκηνοθέτη κινηματογράφου και θεάτρου καθώς και μεταφραστή Δημήτρη Μαυρίκιο, στο πλαίσιο αφενός του θεματικού κύκλου για το «Συμβόλαιο μεταξύ Πομπού και Δέκτη στη Λογοτεχνία» και αφετέρου των προβληματισμών γύρω από τη σεναριακή γραφή. Η συζήτηση κινήθηκε με αρκετή ελευθερία και προς άλλα παρεμφερή θέματα, ιδίως όμως γύρω από τη μετάφραση του λόγου που προορίζεται για τη σκηνή.

 

Η Συνάντηση των Ομίλων Λογοτεχνίας και Κινηματογράφου με τον Δημήτρη Μαυρίκιο