Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στου σχολείου. Το πρόγραμμα μπορείτε επίσης να το βρείτε στην πλευρική στήλη της ιστοσελίδας, στο εικονίδιο με τίτλο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.