Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων 10-14/01/22.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου για τις ημέρες 10-14/01/22. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε και στο εικονίδιο με τίτλο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην πλευρική στήλη της ιστοσελίδας.