Στο πλαίσιο της δράσης “Θέλω να σου χαρίσω ένα βιβλίο” που οργάνωσε φέτος η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας οι μαθητές του σχολείου μας συγκέντρωσαν 8 κούτες βιβλία για ασθενείς ογκολογικών νοσοκομείων.

“Θέλω να σου χαρίσω ένα βιβλίο”