Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών μαθημάτων

“Σύμφωνα με την Υ. Α. με θέμα “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022”, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ και την αίτηση συμμετοχής στην ενισχυτική διδασκαλία.