Όμιλος Ραδιοφώνου

Η πρώτη συνάντηση του Oμίλου ραδιοφώνου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/10 στις 14:15 στο εργαστήριο πληροφορικής.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου: Ζώης Ευστάθιος, Μυλωνά Αναστασία, Λώλη Μαρίτα.