Ανακοίνωση του Ομίλου “Η φυσική δραστηριότητα ως παράγοντας υγείας και ευεξίας”

Η πρώτη συνάντηση του Ομίλου “‘Η φυσική δραστηριότητα ως παράγοντας υγείας και ευεξίας” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/10/2021 στο γυμναστήριο στις 14.20
 
Οι υπεύθυνοι του Ομίλου
Λαμπρόπουλος Γεώργιος
Σαμαράς Απόστολος