Ενημέρωση γονέων μαθητών/τριών της Α Λυκείου

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν δεκτοί για ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς μόνο οι γονείς των μαθητών και των μαθητριών της Α’  Λυκείου την Πέμπτη. Οι ώρες ενημέρωσης είναι σημειωμένες με μπλε χρώμα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.