Κοινωνικό φροντιστήριο

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε την πρόσκληση σε μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσει ο κηδεμόνας του ενδιαφερόμενου μαθητή.