Έναρξη σχολικής χρονιάς – Αγιασμός

Τη Δευτέρα 13/09/2021 η προσέλευση των μαθητών/τριων των τριών τάξεων για την παραλαβή βιβλίων και τον Αγιασμό θα γίνει ως εξής:

Β Λυκείου 8:15 – Παραλαβή βιβλίων και αποχώρηση.

Γ Λυκείου 9:00 – Παραλαβή βιβλίων και αποχώρηση.

Α Λυκείου 9:45 – Κατανομή σε τμήματα – Αγιασμό και παραλαβή βιβλίων.