Σας γνωρίζουμε το
με αριθμό πρωτ. 85042/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση της αριθμ.54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ..) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022.» Δ.Ε.Π.Π.Σ. » καθώς και

την από 13.7.2021 “Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ..) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022” της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

την από 15.7.2021 ανακοινοποίηση της Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ..) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022″ της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στους παραπάνω συνδέσμους.

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)-ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ