Σας γνωστοποιούμε έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας με τα ακόλουθα θέματα:

Εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων – Εξεταστικά Κέντρα (Δελτίο Τύπου).

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021 (Δελτίο Τύπου).

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2021 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021.

Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στους παραπάνω συνδέσμους

Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021